OFERTA

ADMINISTRACJA

PROJEKT

BUDOWA

Świadczymy usługi planistyczne, projektowe i budowlane sieci światłowodowych. Wykonujemy wstępną koncepcje projektu, przedmiar robót budowlanych oraz oceniamy dostępne rozwiązania i analizujemy wykonalność. Przeprowadzamy wizje lokalne w terenie i inwentaryzacje infrastruktury.